Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

İŞ İSKELELERİ VE BİSİKLET YOLLARINA YÖNELİK EĞİTİM YAPILDI

01 Kasım 2016
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız 2016 yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan “Dış Cephe İş İskeleleri ve Bisiklet Yolları Tasarım ve Yapım Esasları Eğitimi” mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşan teknik personellerimize yönelik olarak 01-04.Kasım.2016 tarihlerinde arasında Antalya’da yapıldı.
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” 01.Temmuz.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak iş iskelelerine ait hesap ve detay çizimlerin tüm diğer projeler gibi yapı ruhsatı eki olarak ilgili idareye teslim edilmesini zorunlu kılmıştır. Böylelikle dış cephe iş iskelelerinin projelendirme, uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi sağlanmıştır. Eğitim programında; İl Müdürlüklerimizce projesi yapılan, projesi incelenen, denetim hizmeti verilen veya yapı ruhsatı düzenlenen binalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz eden iş iskelelerinde yapılması gerekenler açıklanmıştır.
“Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” 3.Kasım.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, bisiklet yollarının imar planlarında gösterilmesini, güzergâhın 1/500 ölçekli projesinin yapılmasını ve detay paftalarının bulunmasını zorunlu kılmıştır. Bakanlığımızca yerel yönetimlerin yapmayı planladıkları bisiklet yollarına maddi destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımıza sunulan başvuru dosyalarında mevcut projelerin Yönetmeliğe uygun hazırlanması zaruridir. Bu yönde gelen başvuruların incelenmesinde hazırlanan bisiklet yolu projelerinin çoğunun Yönetmelik ile getirilen teknik şartlara haiz olmadığı görülmüştür. Eğitim programında; maddi yardım talebiyle Bakanlığa intikal ettirilmek üzere sunulan projelerin, öncelikle İl Müdürlüklerimizce tetkik edilmesini, varsa noksan ve kusurların yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde giderilmesini sağlamak amacıyla bir projenin neleri ihtiva etmesi gerektiği ve incelemenin ne şekilde yapılacağı anlatılmıştır. Böylelikle gereksiz yazışma süreçlerinin önüne geçilecek ve bürokrasi azaltacaktır.  

Eğitim kapsamında Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve özel sektör uzmanlarınca dış cephe iş iskelelerinin ve bisiklet yollarının tasarım ve yapım esasları hakkında gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir

//webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/editordosya/Sunumlar.rar

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır