Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
İmar Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi İşlem ve Kararları

Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi İşlem ve Kararları

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 38’inci ve 44/j Maddelerine istinaden, 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımızca “Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi” verilmektedir. Yeterlilik Belgesi iş ve işlemleri, Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (Mesleki Düzenleme Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılmaktadır.

Müelliflerin Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi grupları; kamu ve özel sektör çalışanları için, Bakanlığımızın İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi Komisyonu’nca, belirtilen Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.

Müelliflik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce Komisyon Kararları doğrultusunda gerekli inceleme ve yazışmalar yapılarak, Yeterlilik Belgesi talepleri sonuçlandırılmaktadır.

İlgilisinin talebi üzerine, 16’ncı madde hükümlerine istinaden yenileme işlemi veya Yönetmeliğin 18’inci maddesi hükümlerine göre, Bakanlıkça belgenin iptali veya askıya alınması yönünde bir işlem yapılmadıkça, yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, Komisyon Karar tarihinden itibaren Kamu ve Özel Sektör müellifleri için, üç (3) yıldır.

Mevzuat

ÖZEL SEKTÖR 

KAMU SEKTÖRÜ