İdari Kadro

                          

Yasin KALEM

GENEL MÜDÜR

 1968 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Atom Molekül Fiziği Kürsüsünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra yine aynı Üniversite'de doktora çalışmalarına başladı. Teknik Uzmanlık, Milletvekili Danışmanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Bakan Başdanışmanlığı, EPDK Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 26.08.2015 tarihinde TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'na atandı. Kayseri ve civarı Ticaret A.Ş., Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çoruh EDAŞ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri, KCETAŞ Denetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Muay-Thai, Güreş, Judo Federasyonu Üyelikleri ve Asbaşkanlıkları, TEAŞ Güreş Kulübü Delegesi ve halihazırda Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Çok sayıda karma ve kişisel sergi ile profesyonel ressam olan Yasin KALEM İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

  Mehmet ÖZTÜRK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

1971 yılında Trabzon İli, Of İlçesinde doğdu. İlk-Orta-Lisa öğrenimini Samsunda tamamladı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 -1997 yılları arasında özel sektörde üst yapı uygulamalarında şantiye şefi olarak çalıştı. MülgaBayındırlık ve İskan Bakanlığının açtığı sınav sonucu 1997 yılı Aralık ayında, Sinop Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde göreve başladı.. 1997- 2010 yılları arasında Sinop İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapım şube müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak birçok büyük projede kontrollük görevinde bulundu. 2010 yılında Ankara Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne naklen atanmasını müteakip kısa bir süre yapım 1. şube müdürlüğüne vekalet etti. 2011 yılı Ocak ayında vekaleten atandığı Rize Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevini 05.08.2011 tarihine kadar yürüttü. 08.08.2011 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığ görevini vekaleten yürüttü. Halen aynı Genel Müdürlükte, Genel Müdür Yardımcısı görevini  yürütmektedir.

Atilla ERENLER

İNŞAAT MÜHENDİSİ

GENELMÜDÜR YARDIMCISI V.

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Daire Başkanlığında proje mühendisi olarak göreve başladı. 2000-2005 yıılları arasında Statik Şube Müdürü görevinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Teknik Daire Başkanı olarak çalışırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı. 2011- 2012 yılları arasında, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 2012- 2013 yılları arasında Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 19 Nisan 2013 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcısı görevini vekaleten yürütmektedir.

Murat ORAL

İNŞAAT MÜHENDİSİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V.

1972 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1995-1997 yılları arasında özel sektörde, statik-betonarme proje yapımı ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünde yol yapım kontrol mühendisi olarak memuriyete başladı. 2000-2009 yılları arasında  İller Bankasında  sırası ile altyapı ve üstyapı kontrol mühendisi,Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Müşavirlik ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011- 2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde sırası ile Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini vekâleten yürüttü. 24 Nisan 2014 itibariyle Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürütmektedir. İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Adem SANKUR

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

BELGELENDİRME VE KAYIT   DAİRESİ BAŞKANI

İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt’ta dereceyle bitirdi. 1990 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı yıl Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “ Mühendis” olarak memuriyete başladı. Askerlik görevini Ağustos 1993-Ocak 1995 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığında (İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı- Etüt Proje Şube Müdürlüğü) “Proje Kontrolörü- Asteğmen” olarak yaptı. Ocak 1995 yılında Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğündeki görevine döndü. 2001 tarihine kadar içmesuyu, sulama, terfili pompaj, enerji nakil hatları ve benzeri tesislerin yapımında “Proje Yapım” ve “Kontrol Mühendisliği” görevlerini yürüttü. 2001 yılında Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “İçme Suları Şube Müdürlüğü” görevine atandı. 07.05.2003-15.03.2005 tarihleri arasında Erzincan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “İl Müdürü” olarak görev yaptı. 15.03.2005 tarihinde Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Yapı Denetim Dairesi Başkanlığında “Mühendis”, “Belge İnceleme Şube Müdürü” ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında “Yapı Denetim Komisyon Üyeliği” görevlerinde bulundu. 2011 yılında Bakanlığımızın 644 KHK kapsamında yeniden yapılanma aşamasında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde kısa bir süreliğine “Mesleki Düzenleme ve İzleme Dairesi Başkanlığı” görevini vekâleten yürüttü. Orta düzeyde İngilizce ve Arapçabilmektedir. Halen Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 12.05.2015 tarihi itibariyle Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı görevini de vekaleten yürütmektedir.

Levent ÖZDEMİR

İNŞAAT MÜHENDİSİ

YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANI

20.08.1969 tarihinde Almanya’nın Köln Şehrinde doğdu. 1991’de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1991-92’de Ankara Etlik Emlak Bankası 280 Konut Şantiyesinde Saha Mühendisi olarak iş hayatına başladı. 1992-93’de Kars Sarıkamış’da askerlik görevini tamamladı. 1993’de Libya Sirte 1000 Konut ve Sosyal Tesisler şantiyesinde İnce İşler Kısım Şefi, 1994’de Çankaya Simkent Sitesi Şantiyesinde Saha Mühendisi, 1995’de İsrail Rooshain 500 konut Şantiyesinde Şantiye Şefi, 1996’da İsrail; Rishon-Lzion, Tel-Aviv, Kiryat-Gat Konut Şantiyelerinde Koordinatör, 1997’de Ankara Akman Condominium Şantiyesinde Şantiye Şefi olarak görev yaptıktan sonra 1998-2007’de Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde çeşitli birimlerde mühendis olarak çalıştı. 2008’de Libya Al-Marj 1336 Konut ve Sosyal Tesisler Şantiyesinde Proje Müdürlüğü yaptı. 2009-2010’de Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nde vekaleten Yaklaşık Maliyet ve Şartname Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2011’de tayin olduğu Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden geçici görevle görevlendirildiği Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nda 2013-25.04.2014’de vekaleten İnşaat İnceleme Şube Müdürü olarak görev yaptı. 28.04.2014 tarihi itibarıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ayşegül ÖNGEL

MİMAR

İMAR DÜZENLEME   DAİRESİ BAŞKANI

>1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1988 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1988-1996 yılları arasında İstanbul, Adana ve Gaziantep olmak üzere serbest mimarlık bürolarında görev yaptı. 1996’dan 2000 yılına kadar Ardahan ve Ankara’da İngilizce Öğretmenliği görevini yürüttü. 2000-2005 yılları arasında mülga Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde mimar olarak, 2005 yılından itibaren Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığında mimar olarak veson 2 yıl Şube Müdür Vekili görevini yürüttü. 25.04.2014 tarihi itibariyle Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Mesleki Düzenleme ve İzleme Dairesi Başkan Vekili olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Niyazi ERNAR

HUKUKÇU

YAPI KOOPERATİFLERİ DAİRESİBAŞKANI

Aslen Afyonkarahisarlı olup, 1965 yılında Ankarada doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ankarada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Askerliğini tankçı Asteğmen olarak Kıbrıs'ta yaptı. Avukatlık stajını AnkaraBarosu bünyesinde tamamlayıp, bir süre serbest Avukat olarak çalıştı. 1991 yılında Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Avukat olarak işe başladı. Sırasıyla;kıdemli Avukat, Müşavir Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Hukuk Müşavirliği birimyöneticiliği yaptı. Bu kurumun özelleştirilmesi sebebiyle nakil hakkını kullanıp, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Bu Bakanlığın ilgasıyla, yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde çalışmaya devam etti. Bireysel ve Toplu İş Hukuku konusunda mahkemeler bünyesinde bilirkişi seviyesinde uzmanlığa sahiptir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 12.05.2015 tarihi itibariyle Mesleki Düzenleme ve İzleme Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.

DR. FUAT UZUN

MESLEKİ DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANI 

 YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKAN V.

 

1975 Ankara doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 1999 yılında Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programında Doktora derecesi alarak mezun olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde;

- 2001-2004 yıllarında “Müfettiş Yardımcısı”,

- 2004-2006 yıllarında “Müfettiş”,

- 2006-2014 yıllarında “İç Denetçi”

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde;

- 2014-2017 yıllarında “Genel Sekreter Yardımcısı” ve MASKİ (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) “Yönetim Kurulu Üyesi” görevlerinde bulunmuştur.

2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, "Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları İle Uyumlaştırılması" başlıklı eşleştirme projesinde görev almış, Finlandiya çalışma ziyaretinin yanında, 2 ay süreyle Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığında iç denetim stajına katılmıştır. CGAP ve A3 düzeyi İç Denetçi sertifikasına sahiptir.

Yurtiçinde birçok mesleki, eğitim, kurs ve çalıştaya iştirak etmiş olup, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

10 Mart 2017 tarihinde Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Mesleki Düzenleme Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

İngilizce ve Fransızca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

MURAT BAYRAM

YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TESİSAT DAİRE BAŞKANI V.

YAPI ARFAŞTIRMALAR DAİRESİ BAŞKANI V.

 

 

                                                                                                                 

 1975 yılı Ankara doğumludur. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılında Yüksek Mühendis unvanı almıştır. 1998-2000 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığında Proje ve Proje Kontrol Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Enerji Verimliliği ile Yangın Yönetmeliği Değişiklik Komisyonlarında görev yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yılları arasında aynı Genel Müdürlüğün bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Dairesinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesinde Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. 2016-2017 yılları arasında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi revizyon komisyonunda görev almıştır. Temmuz 2017 itibarıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında ve Yapı Araştırmaları Daire Başkanlığında Daire Başkan Vekili olarak görev almaktadır. Binalarda enerji verimliliği ve Binaların Yangından Korunması ile ilgili konularda çalışmaktadır.