Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
İdari Kadro

                          

                                                     

                                                                   Yasin KALEM

                                                                 GENEL MÜDÜR

 1968 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Atom Molekül Fiziği Kürsüsünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra yine aynı Üniversite'de doktora çalışmalarına başladı. Teknik Uzmanlık, Milletvekili Danışmanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Bakan Başdanışmanlığı, EPDK Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 26.08.2015 tarihinde TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'na atandı. Kayseri ve civarı Ticaret A.Ş., Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çoruh EDAŞ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri, KCETAŞ Denetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Muay-Thai, Güreş, Judo Federasyonu Üyelikleri ve Asbaşkanlıkları, TEAŞ Güreş Kulübü Delegesi ve halihazırda Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Çok sayıda karma ve kişisel sergi ile profesyonel ressam olan Yasin KALEM İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.  

                                                              

                                                                 Mehmet ÖZTÜRK

                                                              İNŞAAT MÜHENDİSİ

                                                     GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1971 yılında Trabzon İli, Of İlçesinde doğdu. İlk-Orta-Lisa öğrenimini Samsunda tamamladı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 -1997 yılları arasında özel sektörde üst yapı uygulamalarında şantiye şefi olarak çalıştı. MülgaBayındırlık ve İskan Bakanlığının açtığı sınav sonucu 1997 yılı Aralık ayında, Sinop Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde göreve başladı.. 1997- 2010 yılları arasında Sinop İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapım şube müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak birçok büyük projede kontrollük görevinde bulundu. 2010 yılında Ankara Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne naklen atanmasını müteakip kısa bir süre yapım 1. şube müdürlüğüne vekalet etti. 2011 yılı Ocak ayında vekaleten atandığı Rize Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevini 05.08.2011 tarihine kadar yürüttü. 08.08.2011 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığ görevini vekaleten yürüttü. Halen aynı Genel Müdürlükte, Genel Müdür Yardımcısı görevini  yürütmektedir.

                                                             

                                                                   Atilla ERENLER

                                                              İNŞAAT MÜHENDİSİ

                                                      GENELMÜDÜR YARDIMCISI 

1967 yılında Gümüşhane ili, Şiran ilçesinde doğdu.

Üniversite eğitimini 1984-1989 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

1989 yılında Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Daire Başkanlığında proje mühendisi olarak göreve başladı. 2000-2005 yılları arasında Statik Şube Müdürü görevinde bulundu. Bu görevleri sırasında pek çok kamu binasının yapısal tasarım ve hesaplarında, proje kontrol hizmetlerinde, proje yönetimi ve koordinasyon konularında değişik düzeylerde görev aldı.

1992 Erzincan Depremi, 1995 Afyon-Dinar Depremi, 1998 Adana-Ceyhan Depremi ve 1999 Marmara Depremi sonrası Üniversitelerle ortaklaşa yürütülen hasarlı binaların incelenmesi ve güçlendirilmesi konularında çalışmalarda bulundu. Ülkemizde meydana gelen diğer pek çok yıkıcı deprem sonrası kamu yapılarının hasar tespit ve değerlendirme-güçlendirme çalışmalarında ve rehabilitasyon işlerinde koordinasyon, projelendirme, uygulama, karar mekanizmalarının yönlendirilmesi, çalışma yöntem ve esasların belirlenmesi gibi konularda faaliyetlerde bulundu.

1998 yılında Japonya’da “General Building Research Center”da, “Beton Yapılarda Dayanım Sorunları ve Yapı Araştırmaları” konulu altı aylık uygulamalı eğitim programına katıldı.

2003-2007 tarihleri arasında, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”i hazırlayan komisyonda; 2013 yılında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Binaların Tespitine Dair Esaslar”ı hazırlayan komisyonda ve “2019-Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hazırlama komisyonunda görev yaptı.

2006-2007 yıllarında Türk Standardları Enstitüsü İnşaat İhtisas Grubu üyeliği yaptı.

2005-2011 yılları arasında Teknik Daire Başkanı olarak çalışırken, 644 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile Bakanlık müşavirliğine atanmış sayıldı. 2011-2012 yılları arasında üçlü kararname ile Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, daha sonra 2012- 2013 yılları arasında Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

19 Nisan 2013 tarihi itibariyle Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 Evli ve üç çocuk sahibidir.

                                                           

                                                                 Murat ORAL

                                                          İNŞAAT MÜHENDİSİ

                                                  GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

1972 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 1995-1997 yılları arasında özel sektörde, statik-betonarme proje yapımı ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünde yol yapım kontrol mühendisi olarak memuriyete başladı. 2000-2009 yılları arasında  İller Bankasında  sırası ile altyapı ve üstyapı kontrol mühendisi,Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Müşavirlik ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011- 2013 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde sırası ile Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini vekâleten yürüttü. 24 Nisan 2014 itibariyle Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

                                                             

 

                                                                 Adem SANKUR

                                           ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

                              BELGELENDİRME VE KAYIT   DAİRESİ BAŞKANI

                                   MESLEKİ DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANI V.

İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt’ta dereceyle bitirdi. 1990 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı yıl Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “ Mühendis” olarak memuriyete başladı. Askerlik görevini Ağustos 1993-Ocak 1995 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığında (İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı- Etüt Proje Şube Müdürlüğü) “Proje Kontrolörü- Asteğmen” olarak yaptı. Ocak 1995 yılında Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğündeki görevine döndü. 2001 tarihine kadar içmesuyu, sulama, terfili pompaj, enerji nakil hatları ve benzeri tesislerin yapımında “Proje Yapım” ve “Kontrol Mühendisliği” görevlerini yürüttü. 2001 yılında Van Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “İçme Suları Şube Müdürlüğü” görevine atandı. 07.05.2003-15.03.2005 tarihleri arasında Erzincan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde “İl Müdürü” olarak görev yaptı. 15.03.2005 tarihinde Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Yapı Denetim Dairesi Başkanlığında “Mühendis”, “Belge İnceleme Şube Müdürü” ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında “Yapı Denetim Komisyon Üyeliği” görevlerinde bulundu. 2011 yılında Bakanlığımızın 644 KHK kapsamında yeniden yapılanma aşamasında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde kısa bir süreliğine “Mesleki Düzenleme ve İzleme Dairesi Başkanlığı” görevini vekâleten yürüttü. Orta düzeyde İngilizce ve Arapçabilmektedir. Halen Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

 

                                         

                                                             

 

                                                                     

                                                                

                                                                       Niyazi ERNAR

                                                                         HUKUKÇU

                                          YAPI KOOPERATİFLERİ DAİRESİBAŞKANI

                                        YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKAN V.

Aslen Afyonkarahisarlı  olup, 1965 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Askerliğini tankçı Asteğmen olarak Kıbrıs'ta yaptı. Avukatlık stajını Ankara Barosu bünyesinde tamamlayıp, bir süre serbest Avukat olarak çalıştı. 1991 yılında Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Avukat olarak işe başladı. Sırasıyla; kıdemli Avukat, Müşavir Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Hukuk Müşavirliği birim yöneticiliği yaptı. Bu kurumun özelleştirilmesi sebebiyle nakil hakkını kullanıp, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Bu Bakanlığın ilgasıyla, yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde çalışmaya devam etti.  Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Borçlar Hukuku konusunda çalışmalarda bulundu. 24 Nisan 2014 tarihi itibarıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.  Evli ve 1 çocuk babasıdır.

                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                         MURAT BAYRAM

                                                                YÜKSEK MAKİNA MÜHENDİSİ

                                            ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TESİSAT DAİRE BAŞKANI 

                                                                                                                 

 1975 yılı Ankara doğumludur. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılında Yüksek Mühendis unvanı almıştır. 1998-2000 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığında Proje ve Proje Kontrol Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında Enerji Verimliliği ile Yangın Yönetmeliği Değişiklik Komisyonlarında görev yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yılları arasında aynı Genel Müdürlüğün bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Dairesinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında yeni kurulan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesinde Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. 2016-2017 yılları arasında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi revizyon komisyonunda görev almıştır. Temmuz 2017 itibarıyla Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev almaktadır. Binalarda enerji verimliliği ve Binaların Yangından Korunması ile ilgili konularda çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

                                                                     

                                                                           Erdinç YOLDAŞ

                                                                         YÜKSEK MİMAR

                                                   YAPI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANI 

 

1982 yılında Trabzon’da doğdu.

Kanuni Anadolu Lisesindeki eğitimini müteakip 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

2005 yılında mimar olarak atandığı Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği Tesisler Şefliğinde çeşitli yapı projeleri, araştırma ve uygulamalarında bulundu.

2007 yılında Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İmar Uygulama Dairesi Başkanlığında görev yaptı.

Askerlik hizmetini 2008 yılında Tunceli’de yerine getirdi.

“Kentsel Avluların Değişen Anlam ve Biçimleriyle İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında tamamladı.

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetimi Komisyonu asli üyeliği yaptı.

2013 ve 2015 yılları arasında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü İmar Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nda vekâleten şube müdürü olarak görev yaptı. İmar ve mesleki mevzuat hazırlama faaliyetlerinde ve uygulamalara rehberlik çalışmalarında bulundu.

2015 yılında Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen Kamu İç Denetçisi Sertifika programına katıldı.

2015 ve 2017 yılları arasında Mesleki Düzenleme Dairesi Başkanlığında görev yaptı.

2017 ve 2019 yılları arasında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığında vekâleten şube müdürlüğü görevini yürüttü.

25.01.2019 tarihi itibariyle Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı görevini vekâleten yürütmüş olup 05.08.2019 tarihinden itibaren Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.