Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ-TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ

*TBDY Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ için(09/05/2019) TIKLAYINIZ

* Başvuru Esasları için TIKLAYINIZ

* Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 1 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 2 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 3 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* KEP Adresi ile İlgili Açıklama İçin TIKLAYINIZ

*Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücretinin Yatırılmasına İlişkin Esaslar için TIKLAYINIZ

*Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi Alanların Listesi İçin (22/08/2019) TIKLAYINIZ

* Özel Binalar Mühendislik Komisyonu Üyeleri İçin TIKLAYINIZ

*Geçici 1'inci Maddesi Kapsamında Başvuracaklar İçin Bildirim Örneği(13/05/2019) TIKLAYINIZ

* Geçici 1’inci Maddesi Kapsamında Geçici Sicille  Hizmet Sunmak İsteyenler İçin Başvuru Esasları (14/06/2019) TIKLAYINIZ