Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ-TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ

*TBDY Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ için(25/01/2021) TIKLAYINIZ

* Başvuru Esasları için TIKLAYINIZ

* Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 1 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 2 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* Taahhütname 3 Örneği İçin TIKLAYINIZ

* KEP Adresi ile İlgili Açıklama İçin TIKLAYINIZ

*Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücretinin Yatırılmasına İlişkin Esaslar için TIKLAYINIZ

*Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi Alanların Listesi İçin (10/02/2022) TIKLAYINIZ

* Özel Binalar Mühendislik Komisyonu Üyeleri İçin TIKLAYINIZ

*Madde 15/A Kapsamında Özel Binaların Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmeti İçin Bildirim Örneği(06/01/2022) TIKLAYINIZ

* Madde 15/A Kapsamında Geçici Sicille Hizmet Sunmak İsteyenler İçin Başvuru Esasları (25/01/2021) TIKLAYINIZ

* Madde 15/A Kapsamında İkinci Fıkra (a) Ve (b) Bentlerine Göre Hizmet Sunum Çizelgesi TIKLAYINIZ