Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

E-KOOP TEBLİĞİ YAYIMLANDI

17 Kasım 2016
Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ 17/11/2016 tarihli 29891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ ile yapı kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortama aktarılması ile ortaklarının elektronik ortamda kaydedilmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
Bilindiği üzere yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlarının iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, kuruluşlarından itibaren süreçlerinin denetlenmesi ve şeffaf hale getirilmesi amacı ile e-Devlet ve Bakanlığımız web sayfası üzerinden hizmet vermekte olan “e-kooperatif Yapı Kooperatifleri Sistemi” oluşturulmuştur.
 
Kooperatiflerin değişir ortaklı ve değişir sermayeli yapıları gereği e-kooperatif yapı kooperatifleri sisteminde “Ortaklar Cetveli”, “Gayrimenkul” ve “Mali Durum” sekmelerinde yer alan bilgilerin girişi ve güncellenmesi yetkisi ve sorumluluğu kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyelerine verilmekle birlikte, söz konusu bilgilerin çoğunlukla sisteme girilmediği veya güncel durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir.
 
Tebliğ ile sistemde yer alan bilgilerin sağlıklı, güvenilir ve güncel olması ve maksimum faydanın sağlanacağı bir kooperatif veri tabanı oluşturulması açısından yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif ortaklarının kimlik bilgilerini (adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası) ve kooperatifin üzerine kayıtlı taşınmaz bulunması halinde taşınmaza ilişkin tapu bilgilerini, kooperatifin defter ve belgelerine uygun olarak güncel şekilde sisteme aktarmakla yükümlü oldukları ve sisteme veri girilmesi ile girilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğine dair her türlü sorumluluğun kooperatif yönetim kuruluna ait olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
Sistemin kooperatif ortakları tarafından kullanılması ile yöneticilerin sisteme veri girişlerini ne şekilde yapacaklarına yönelik “e-kooperatif Uygulaması Yönetici ve Ortak Rehberleri” hazırlanmış ve sisteminin “Vatandaş Bilgilendirme Portalı” nda yayınlanmaktadır.
 
Yapı Koop. Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğiçin TIKLAYINIZ
“Vatandaş Bilgilendirme Portalı” için TIKLAYINIZ
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır