Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ

*Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi Alanların Listesi İçin (19/09/2023) TIKLAYINIZ

*Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ

*16 Ncı Madde Ve D.1.4.1 Kapsamında Hizmet Sunum Çizelgesi İçin TIKLAYINIZ

*16 ncı Maddesi Kapsamında Geçici Sicille[1] Hizmet Sunmak İsteyenler İçin Başvuru Esasları İçin TIKLAYINIZ

*Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücretinin Yatırılmasına İlişkin Esaslar İçin TIKLAYINIZ

*Başvuru Esasları İçin TIKLAYINIZ

*KEP Adresi ile İlgili Açıklama İçin TIKLAYINIZ

*Örnek-1...Başvuru Dilekçesi Örneği İçin TIKLAYINIZ

*Örnek-2...E-imza Taahhüdü İçin TIKLAYINIZ

*Örnek-3 ...Tahhütname-2 İçin TIKLAYINIZ

*Örnek-4...Taahhütname-3 İçin TIKLAYINIZ

*ÖRNEK-5...16 Ncı Madde Kapsamında Geçici Sicille Hizmet Sunmak İsteyenler İçin Bildirim İçin TIKLAYINIZ

*Madde 17 Kapsamındaki Belge Format Örnekleri İçin TIKLAYINIZ