Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
BİRİMLER

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ

 

BELGELENDİRME HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Yurtiçi Müteahhitlik Şube Müdürlüğü
 • Yurtdışı Müteahhitlik Şube Müdürlüğü
 • Yapı Ustaları Şube Müdürlüğü
 • Şantiye Yönetimi Şube Müdürlüğü

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TESİSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • İklimlendirme ve Yangın Tesisatı Şube Müdürlüğü
 • Mekanik Tesisat Şube Müdürlüğü
 • Elektrik Tesisatı Şube Müdürlüğü
 • Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

İMAR DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • İmar İnceleme I. Şube Müdürlüğü
 • İmar İnceleme II. Şube Müdürlüğü
 • İmar İnceleme III. Şube Müdürlüğü
 • Mimari Uygulamalar Şube Müdürlüğü

MESLEKİ DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Hizmet Ticareti Şube Müdürlüğü
 • Müelliflik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Bilirkişilik ve Müşavirlik Şube Müdürlüğü
 • Meslek Kuruluşları Şube Müdürlüğü

YAPI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Doğal Yapı Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Yapım Teknolojileri Şube Müdürlüğü
 • Çelik ve Kompozit Yapı Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Betonarme Yapı Sistemleri Şube Müdürlüğü

YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdürlüğü
 • Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürlüğü
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü
 • Laboratuvar Şube Müdürlüğü

YAPI KOOPERATİFLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Kooperatif Uygulamaları Şube Müdürlüğü
 • Rehberlik Şube Müdürlüğü
 • İzleme ve Denetim Şube Müdürlüğü
 • Konut Politikaları Şube Müdürlüğü

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Bütçe ve Strateji Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü