Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
2014 Raporları

1)    Konu: Yapı Daimi Komitesi Toplantısı

        Toplantı yeri ve tarihi: Belçika- Brüksel  13-14 / 02 / 2014

 

2 )   Konu: Atıksu ve Atık Yönetimi Konularında Türk-Alman Çalıştayı

       Toplantı yeri ve tarihi:  Almanya-Berlin  12-13 / 06 / 2014

 

 3)   Konu : 305/2011/EU Regülasyonu Kapsamındaki Yapı Daimi Komitesi Toplantısı

        Toplantı yeri ve tarihi:  Belçika-Brüksel  16 / 06 / 2014

 

4)  Konu: 12. Uluslararası Beton Yollar Sempozyumu (ISCR)

      Toplantı yeri ve tarihi: Çek Cumhuriyeti-Prag  23-26 / 09 / 2014

 

5) Konu: Enerji Tasarruf Teknolojisi ve Devlet Teşviki Konulu Eğitim Programı 

     Toplantı yeri ve tarihi: Osaka, Tokyo-Japonya- Asya, 20.09.2014/19.10.2014

 

6) Konu: Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

    Toplantı yeri ve tarihi: Karlsruhe-Almanya-Avrupa, 16.11.2014 - 22.11.2014

7) Konu: Balkan Bölgesindeki Ülkelerde Avrupa Yapısal Tasarım Standadlarının Uyumlaştırılması çalıştayı

     Toplantı yeri ve tarihi: Makedonya/Üsküp 3-6 Haziran 2014