Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
Yapı Malzemeleri Alanında Görevlendirilen Kuruluşlar ve İlgili Mevzuat

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olması Gereken Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında görevlendirilen kuruluşların listesi için TIKLAYINIZ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ için TIKLAYINIZ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlar için başvuru ve faaliyet kılavuzu için TIKLAYINIZ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ için TIKLAYINIZ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyet gösterecek teknik değerlendirme kuruluşları için başvuru ve faaliyet kılavuzu için TIKLAYINIZ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında görevli yurtdışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri için hazırlanan Bildirim Formu için TIKLAYINIZ