Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

10 Haziran 2021

Ülkemize özgü sürdürülebilir, çevreye duyarlı, enerji ve su verimli ve yenilebilir kaynakları etkin şekilde kullanan Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika alt yapısı Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Doğayla uyumlu, yapının arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, atık yönetimine sahip ve karbon salımı izlenebilir olan, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımızca; Yeşil Binalar İle Yeşil Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin kriterleri içeren Değerlendirme Kılavuzu ve bu sektörde görev alacak uzmanlara yönelik Eğitim Dokümanı hazırlanmıştır. Ayrıca; Yeşil Binalar İle Yeşil Yerleşmelerin Belgelendirilmesi için YeS-TR yazılımı geliştirilmiş ve bu yazılım üzerinden bina ve yerleşmelerin sertifikalandırılması hedeflenmiştir.

            Binanın ve yerleşmenin çevreye duyarlılığını belgelendiren Yeşil Sertifika (YeS-TR) sayesinde gelecek için sürdürülebilir bir çevre hedefinde önemli bir adım atılmaktadır. Kullanıma açılan Yes-TR uygulaması ile yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan meslek sahiplerine yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı ve değerlendirme kuruluşu gibi roller verilerek sertifika sınıflandırılması yapılması sağlanacaktır. YeS-TR sisteminde yetkilendirilen uzmanlar ve değerlendirme kuruluşları vasıtasıyla yeşil sertifika almak isteyen binalar değerlendirilecek ve belge almaya hak kazanan binalara Yeşil Sertifika sistem üzerinden Değerlendirme Kuruluşunca verilecektir.

            Bina için prestij belgesi olan Yeşil Sertifika da sınıflandırma ‘ulusal üstünlük, çok iyi, iyi, geçer’ şeklinde olacaktır. Söz konusu sınıflandırma kriterleri Değerlendirme Kılavuzu’nda belirtilmekte olup, gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi, takibi ve değerlendirilmesi yeşil sertifika uzmanları ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanları eliyle yapılacaktır.

            Bakanlığımızca hazırlanan; Yeşil Binalar İle Yeşil Yerleşmelerin Belgelendirilmesi sistemi YeS-TR ile yeşil sertifika alan binaların belgelendirme süreci ve bu sektörde faaliyet göstermek isteyen yeşil sertifika uzmanları, yeşil sertifika değerlendirme uzmanları ve değerlendirme kuruluşları şeffaf şekilde izlenebilecektir.

Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği İçin TIKLAYINIZ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır