Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

13 Haziran 2022

BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

 

          Bir binanın tasarımından kullanımına kadar olan bütün süreci çevresel, sosyal ve ekonomik olarak değerlendirildiği Ulusal Yeşil Sertifika Sertifika Sistemi olarak tanımlanan YeS-TR ile yaşamak ve çalışmak için verimli ve sağlıklı yapıları tercih eden kullanıcıların bu taleplerini karşılayacak bir Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi hayata geçmiş oldu. 

          İklim değişikliği ile mücadele ve yeşil ekonomik döngü modeli konularında çalışmalar yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil sertifika programıyla beraber doğayla uyumlu, yapının arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılmasını hedefliyor.

         Dünyada giderek yaygınlaşan gönüllülük esasına dayanan Yeşil Bina uygulamaları enerji verimliliği ve çevrenin korunması açısından önemli bir adımdır. Bakanlığımız ülkemizin kendi yeşil bina kriterlerini oluşturması yönünde çalışmalarını tamamlamış olup kendi yeşil bina markasını da belirlemiştir.

 

         Çevreye daha az zarar veren, enerjiyi en verimli şekilde kullanan, atığını değerlendiren yeşil alan ve sosyal donatısı sağlanmış, üst seviyede ses yalıtımı olan, ulaşım planlaması yapılmış bina ve yerleşmeler oluşturulması hedeflenmiştir.

 

         Yeşil Sertifikaya sahip bina ve yerleşmeler prestij yapılar olacak, marka değeri artmış vizyon binalar olarak klasik yapılaşmamıza göre ön plana çıkmış binalar olacaklardır. Çevre dostu, yaşam kalitesi yüksek bu binaların yaygınlaşması yaşam alanlarımızın kalitesini arttırmış marka şehirler oluştururken bu konuda uluslararası alanda da marka değerimiz olacaktır.

 

      Binalar için; Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı ve Verimliliği, Su ve Atık Yönetimi başlıklarında değerlendirilecek olup, Yeşil Sertifika almaya hak kazanan binalara alacakları puanlara göre “GEÇER”, “İYİ”, “ÇOK İYİ” ve “ULUSAL ÜSTÜNLÜK” seviyelerinde sertifikası verilecektir.

     Sisteminin aktörleri arasında olan eğitici kuruluşlar, değerlendirme kuruluşları ve Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU) ile Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanlarının (YESDU) yetkilendirilmeleri ile birlikte, ülkemizde sürdürülebilir yeşil binaların belgelendirilebilmesi amacıyla ilk defa yerli ve milli bir uygulama olarak hazırlanan “Yeşil Sertifika” sistemi hizmet vermeye başlayacaktır.

     Gelinen aşama itibarıyla, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda, ülkemizde ilk kez uygulamaya konulacak olan milli yeşil sertifika sistemi içerisinde, değerlendirici kuruluş olarak Türkiye Çevre Ajansının yetkili olacağı kamu yararı olduğu değerlendirilmiştir.

     Değerlendirici kuruluş olarak Türkiye Çevre Ajansının yetkili olacağı şekilde güncellenen “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği”  12 Haziran 2022 Tarihli ve 31864 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır