Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

ÇELİK DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNİN TSE BELGELENDİRMESİ BAŞVURU KOŞULLARI

27 Şubat 2015
1.BELGELENDİRME AŞAMALARI
 
2. ONLİNE BAŞVURU:
İLK BAŞVURU:    www.tse.org.tr  sitesi üzerinden;
a.      e-Hizmetler Sekmesinden
b.      Online başvuru kısmından ilk başvuru yapılabilir
BAŞVURU AŞAMASINDA GEREKEN EVRAKLAR:
·         Başvurulan Standard başına 2000 TL avans dekontu,
·         Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi,
·         Marka Tescil Belgesi veya Marka tescil Belgesi başvuru evrakları,
·         Noter onaylı İmza Sirküleri kopyaları.
3. ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ:
TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar Standardı gereğince uygunluk değerlendirme kuruluşlarının incelemelerinin ilk aşaması olan ve Başvuru sahibi firmaların ürün güvenliği ile ilgili kalite güvence ve kalite kontrol yapısı incelenmekte olup başlıca incelenen hususlar;
•            Üretim hatları ve üretimde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin bakım prosedürleri ve planlı/plansız bakım kayıtları.
•            Kalite kontrol prosesi sırasında kullanılan ölçüm ve kontrol aletlerinin kalibrasyon sertifikaları ve kalibrasyon planları.
•            Girdi, Proses içi ve Bitmiş ürünlerin kalite kontrol planları, Deney talimatları ve kayıtları.
•            Personel eğitim kayıt ve sertifikaları.
•            Uygunsuz girdi/ürün prosedürleri ve kayıtları.
•            Düzeltici/Önleyici faaliyetlere ilişkin prosedür ve kayıtlar.
•            Taşıma/Depolama ve Ambalajlama/Etiketleme Prosedürleri, kayıtları ve Standarda uygun etiketleme.
•            Dış proseslere ilişkin gerekli uygunluk belgeleri, sözleşmeler, kayıtlar vs.
4. ALT BELGELENDİRMELE İNCELEMESİ:
-TS EN ISO 3834-3    Zorunluluk
- TS EN 74-1            Belgeli ürün kullanılması veya başvuru sahibi firmamızın belgesi olması halinde ürün ilave deneye tabi tutulmayacaktır.
- TS EN 74-3           : Belgeli ürün kullanılması veya başvuru sahibi firmamızın belgesi olması halinde ürün ilave deneye tabi tutulmayacaktır.
- TS 8481 EN 39      : Belgeli ürün kullanılması veya başvuru sahibi firmamızın belgesi olması halinde ürün ilave deneye tabi tutulmayacaktır.
5. DENEYLER:
Ø LABORATUVARDA YAPILACAK DENEYLER:
1.İskele ve bileşenlerinin imalatında kullanılan Her boyutta Boru, Profil, Kutu Profil, Levha, Saç ve diğer metalik malzemeler için 12811-2 Ek-A’da belirtilen Çekme Deneyi ve Kimyasal Analiz(Spektral) deneyleri ile malzeme doğrulamaları yapılacaktır.
2. Titreşim deneyi. (Flanşlı İskeleler için)
3. TS EN 74-1kapsamında yapılacak deneyler.
4. TS EN 74-3kapsamında yapılacak deneyler.
5. TS 8481 EN 39kapsamında yapılacak deneyler.
Ø ÜRETİM YERİNDE YAPILACAK DENEYLER:
Platform Deneyleri
1. Düşme Deneyi
2. Tekil Yük Deneyi (Sehim Ölçümü)
3. Düzgün yayılı yük Deneyi
4. Yük Sınıfı 4-5 ve 6 için Kısmi alan yükü Deneyi
Merdiven Deneyleri
1. Tekil Yük Deneyi
2. Düzgün Yayılı Yük Deneyi
3. Alüminyum Merdiven İçin Dayanıklılık Deneyi
Sehim Deneyleri
1.Yan Koruma Sehim Deneyi
2.Topuk Tahtası Sehim Deneyi
5. BOYUT MUAYENESİ:
İskele sisteminde kullanacak bileşenlere ait muayene ölçümü; üretim yerinde kurulu iskele üzerinden yapılacaktır.
Üretici tarafından konfigürasyon el kitabına konulan modellerden bir tanesi, yükseklik olarak en az 4 kat ( 2m*4 adet), genişlik olarak en az 3 açıklık (2m* 3 adet) olarak kurulmalıdır.
6. STATİK HESAPLARIN İNCELENMESİ VE EL KİTAPLARI:
Üretici tarafından Malzeme El Kitabı ve Konfigürasyon El kitabı hazırlanacaktır.
Ø MALZEME EL KİTABI
Konfigürasyon sisteminde kullanılan tüm parçaların;
          - Teknik Çizimleri
          - Boyutları
          - Mekanik mukavemetlerini içeren teknik bilgiler bulunmalıdır.
Malzeme el kitabı içeriği TS EN 12810-1 Madde 9.2 de belirtilen ilgili hususların tümünü içermelidir.
Ø KONFİGÜRASYON EL KİTABI
Konfigürasyon el kitabı içeriği TS EN 12810-1 Madde 9.2 de belirtilen ilgili hususların tümünü içermelidir.
Her bir model için 3 adet çözümleme yapılacaktır.
            -Tam kapalı
            - Fileli (Filenin teknik özellikleri belirtilecek)
            -Tam açık
- Sonuç olarak 3 modele ait 3 senaryo ile toplam 9 adet statik çözüm onaylanmak üzere TSE’ye teslim edilecektir.
-Söz konusu çözümlemeler (Baş mesafesine göre değişmek üzere) 24m/25.5 m yükseklik için olacağından; daha yüksek yapılar için mutlaka ilave statik çözümlemeler yapılması gerektiği hususu Konfigürasyon El Kitabında mutlaka belirtilmelidir.
-Tasarlanacak konfigürasyon sistemlerinin bina ile çalışma mesafesinin 30 cm olacağı kabul edilmelidir.
-Modellemede, Rüzgar yükü olarak; TS 498 Standardında kabul edilen maksimum rüzgar yükü alınacaktır.
       
 
Model 1:
                        
 
30m*20m boyutlarında Dikdörtgen bir bina. Yükseklik 24m olacaktır.
 

 

 Model 2:
                              
 
30m çapında Silindir bir bina. (Baş mesafesine göre değişmek üzere) Yükseklik 24m/25,5m olacaktır.
a
c
c

Model 3:

                   

b
a
b
L şeklinde bina olacaktır.
a*b*c
10*30*20
Boyutlarında olacaktır. Yükseklik 24m olarak alınacaktır.
Konfigürasyon El Kitabında Bulunması Gereken Talimatlar:
-TS EN 12810-1 Madde 9,2 de belirtilen ilgili hususların tümünü içermelidir.
-İskele kurma, sökme talimatları bulunmalıdır.
-Depolama talimatları bulunmalıdır.
- Periyodik bakım talimatları bulunmalıdır.
-Teknik çizim ile uygulama talimatları bulunmalıdır.
-Tasarımda kullanılan Kar ve rüzgâr yükü mutlaka belirtilmedir.
-Tasarımda kullanılan sıcaklık koşullarını belirtmelidir.
                          ***Üretici Çalışanlarının Sahip olması gereken Belgeler***                         
Üreticilerin firmalarında üretim ve kalite kontrol süreçlerinden sorumlu en az Tekniker seviyesinde bir teknik elemana sahip olmalı, firmanın kaynak personelleri
·                Çelik Kaynakçıları ve kaynak robotu operatörleri için; TS EN ISO 9606-1
·                Alüminyum Kaynakçıları ve kaynak robotu operatörleri için; TS EN ISO 9606-2
Standartlarından personel yeterlilik sertifikasına sahip olmalı;
Ayrıca tesisin kaynak sistemleri; TS EN ISO 3834-3 Standardından akredite bir ürün belgelendirme kuruluşundan kaynak belgesi olması gerekmektedir.
 
BELGELENDİRME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
BF No
UB-TSE-YMS-BF-0023
 
TS EN 12810-1 BELGELENDİRME FÖYÜ
Yayın Tarihi
03.06.2014
Revizyon Tarihi
20.02.2015
No
1
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır