Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

KAYADAN OYMA YAPILAR İMAR MEVZUATINDA YERİNİ ALDI

19 Ekim 2017
KAYADAN OYMA YAPILAR İMAR MEVZUATINDA YERİNİ ALDI
Ülkemizde çoğunlukla Nevşehir ve çevresinde bulunan kayadan oyma yapılar, genellikle turistik tesis ve tarımsal amaçlı depo olarak kullanılmaktadır.
Kayadan oyma yapılar İmar Kanunundaki yapı tanımı kapsamında kalmasına rağmen, gerek diğer yapılardan farklı inşa teknikleri, gerekse yaygın olmayıp yöresel nitelikte olmaları sebebiyle mevzuatımızda yer bulamamışlardır.
Bu yapıların; proje tasarımı ve taşıyıcı sistem analizinin nasıl yapılacağı, ihtiyaç olması halinde ne şekilde güçlendirileceği, can ve mal güvenliği açısından rutin denetimlerinin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceği ve gerek yapı ruhsatı, gerekse yapı kullanma izni süreçlerine dair özel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktaydı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” 18.10.2017 tarihli ve 30214 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikle; konut, otel, lokanta, dükkân, ofis gibi yaşam alanlarını ve yaş sebze, meyve, tohum vb. depoları içeren kayadan oyma yapıların:
·         Arazi inceleme çalışmaları ile yeraltı ve kaya araştırmaları,
·         Tasarım ve yapısal esasları,
·         Taşıyıcı sistem analizi ve güçlendirilme teknikleri belirlenmiş,
·         Hangi uygulama projelerinin hangi müellifler tarafından nasıl yapılacağı açıklanmış,
·         Belgelendirme, inşa ve denetim süreçleri detaylandırılmıştır.
Yönetmelikle; Belediyeler ve İl Özel İdareleri, yapı sahipleri, sorumlu mühendis ve mimarlar ile yüklenicilerin gerek proje, gerekse yapım aşamalarında karşılaştıkları birçok idari ve teknik sorun bertaraf edilmiş, sektörün tüm paydaşlarının yapacakları çalışmalarda ortak bir tasarım yaklaşımı kullanmaları sağlanmıştır.
Kayadan oyma yapılar yönetmelikte belirtilen teknik esaslara göre projelendirilecek, yapı ruhsatına tabi olacak, böylelikle kayıt altına alınıp denetime tabi tutularak güvenli bir biçimde inşa edilecektir.
Yönetmelikle kayadan oyma yapıların özel durumu dikkate alınarak; hâlihazırda imar mevzuatımızda bulunmayan bir denetim mekanizması öngörülmüş, böylelikle kullanım esnasında olabilecek doğal deformasyonların zamanında belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve izinsiz inşa faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Kaydan oyma yapılarda yapı kullanma iznini müteakip bir yıl sonra ve takip eden en fazla üç yıl aralıklarla; can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durumun oluşup oluşmadığı yerel yönetimler eliyle denetlenecektir.

“Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” için TIKLAYINIZ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır