Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

28 Kasım 2017
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Eğititmi açılışını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Sayın Yasin KALEM konu hakkında açıklamalarda bulundu;

 

   Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ilk olarak, 1985 yılında “3030 Sayılı Kanun Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği” adı ile yürürlüğe girmiştir.

   Bu tarihten sonra yönetmelikte çeşitli yıllarda toplam 15 defa revizyon yapılmıştır.

 

2013 tarihinde yapılan revizyon ile önemli değişikliklere gidilmiş, örneğin ilk defa emsal harici alanlara ilave olarak katın brüt alanının %25’ i ilave edilmiş, suiistimale konu olan bazı alanlar emsal harici tutulmuştur.

 

   Diğer taraftan yönetmeliğe eklenen geçici maddeler ile mülga olanlar da dahil birden çok yönetmeliğe uyabilme imkanı getirilmiştir.

 

   Hatta bir çok uygulamada, lehte hükümlerin seçilebilmesi neticesinde bir hüküm bir yönetmelikten, diğer bir hüküm ise başka bir yönetmelikten alınır hale gelmiştir.

Bu ve benzeri değişiklikler ile birlikte, uygulamada bir karmaşa oluşmuş, yan yana iki parselde bile farklı uygulamalar meydana gelmiştir.

 

   Bazı durumlarda parsellerin inşaat hakkı neredeyse 2 katına çıkmış, dolayısı ile imar disiplini kaybolmuştur.

 

   Tüm bu nedenlerle, Sn. Bakanımızın talimatı üzerine, oluşan imar karmaşasının sonlandırılması, temel esasların merkezden belirlendiği, diğer hususların ise yöresel koşullara göre ilgili idarelerce belirleneceği, sade ve anlaşılabilir bir yönetmelik çalışması başlatılmıştır.

 

   Bu çalışmada; mevcut ve mülga imar yönetmelikleri, belediye imar yönetmelikleri ile 2015 yılında Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar ve Üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik komisyon marifetiyle hazırlanan taslak yönetmelik madde madde değerlendirilmiştir.

 

   Bütün bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan Yeni İmar Yönetmeliği birçok konuda yenilikler getirmektedir.

Bu yeniliklerden bazıları şunlardır;

   -İmarda karmaşa ve çarpık şehirleşmeye yol açan, mülga yönetmelikler dâhil birden fazla yönetmelik uygulamasına son verilmektedir.

   -Yeni imar yönetmeliği ile sadece temel ilkeler belirlenmekte olup, bu ilkelere aykırı olmamak kaydıyla İl ve Büyükşehir Belediyeleri kendi Yönetmeliklerini hazırlayacaklardır..

   -Planla verilen imar hakkını 2 katına kadar çıkarabilme yolu kapatılmakta, emsal harici alanların toplamı %30 ile sınırlandırılmaktadır.

   -Büyük yapılarda, mimari proje onayını müteakip kazı izni verilmesi imkânı getirilmektedir. Böylece yatırımcılar 2-3 ay daha önce kazıya başlayabilecektir.

   -Yoldan düşük arazilerde kademelendirme esası getirilmektedir. Bu sayede özellikle eğimli arazilerde yol cephesinden 3-4 kat olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı açığa çıkan ve silueti olumsuz etkileyen yapılar önlenmektedir.

   -Büyükşehir Belediyeleri, çok büyük ve yüksek yapılar için siluet onayı isteyebilecektir.

   -Dikey yerine yatay yapılaşmayı temin için; emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla tabanalanı sınırının %40 ‘tan %60 ‘a çıkarılmıştır.

   -Bina bahçelerinde yapılan pergola, kameriye, sundurma ve süs havuzu gibi imalatların bahçenin tamamını kaplaması önlenmektedir. Bu yapılar için, bahçenin %20 sini aşmama kuralı getirilmiştir.

   -Hastane niteliğinde olmayan sağlık yapıları ile okulların, ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında da yapılma imkânı sağlanmıştır.

   -Mantolama ve pencere değişimi uygulamaları, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilememek kaydıyla yapı ruhsatından muaf tutulmaktadır.

   -Binanın ihtiyacı için yapılan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen Güneş Enerjisi uygulamaları da ruhsattan muaf tutulmaktadır.

   -Birden çok blok bulunan parsellerde, bir blokta yapılan tadilatlarda, ortak alanları ve diğer blokları olumsuz etkilememek kaydıyla, diğer blokların muvafakati alınma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

   -Yine benzer şekilde binanın bir bağımsız bölümünde yapılan, ortak alanları ve diğer bağımsız bölümleri olumsuz etkilemeyen tadilatlarda, sadece tadilat yapılan ve tadilattan doğrudan etkilenen bölüm maliklerinin muvafakati yeterli olacaktır.

   -Özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, 1+0 tabir konut tabir edilen ancak gerçekte ofis olarak kullanılan binalarda, asgari konut şartlarının sağlanması ve en az 1 yatak odası zorunluluğu getirilmiştir. (1+0 ofislerin ticari olarak yapılmasına bir engel bulunmamakta olup, bunların konut adı altında yapımı engellenmektedir.)

   -Katlı ve ticari otopark yapılması için gerekli olan plan değişikliği şartı kaldırılmıştır.

   -Su basman kotu altında yapılan ihtiyacın 2 katı kadar otopark alanı emsal harici tutulmaktadır.

   -Ayrıca bütün cepheleri gömülü olan otopark alanları üst sınır olmaksızın emsal dışı tutulmaktadır.

   -Parselin yan bahçeler dahil tamamının altına otopark yapılabilme imkanı getirilmektedir.

Bunlar gibi daha birçok yenilikler getiren ve yaklaşık bir yıl süren çalışma ile hazırlanan Yeni İmar Yönetmeliğinin, Ülkemiz için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır