PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
26 Nisan 2018

    Sayın Genel Müdürümüz Yasin Kalemin de katılım sağladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi 24-26 Nisan 2018 tarihinde Antalya’da yapılmıştır.

    Eğitimde, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren bugüne  kadar geçen sürede karşılaşılan tüm konular değerlendirilmiş olup, katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanmıştır