Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) Veri Girişi Süre Uzatımı

27 Ekim 2023

1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca, veri giriş ve aktarım süreci Ticaret Bakanlığı Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri girişi ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay süre daha uzatılmıştır.

Bu kapsamda; KOOPBİS’e veri girişi ve aktarımından sorumlu kooperatif yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması adına bu süreye riayet etmeleri hususu önemle duyurulur.    Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır