Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)’e Veri Girişi ve İntibak İşlemleri

29 Aralik 2023

 

 

26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "7339 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Konulanlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri kapsamında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılarak, Ticaret Bakanlığının uhdesinde tüm türdeki kooperatifleri kapsayacak Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)'in kurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Kurulmuş olan KOOPBİS’e veri girişi ve aktarımları için belirlenen son süre Ticaret Bakanlığı Makamının Onayı ile 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatımı ile birlikte son tarihin 26.04.2024 olduğu dikkate alındığında; kooperatif yöneticilerinin kooperatiflerinin KOOPBİS sistemindeki eksik bilgilerini tamamlamaları için oldukça az bir sürelerinin kaldığı ve bu sürenin mevcut Kanun uyarınca tekrar uzatılmasının mümkün olamayacağı, bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin ileriki zamanlarda herhangi bir adli/idari cezai sorumlulukla karşılaşmaması adına veri girişi ve aktarımları için daha hızlı hareket etmeleri gerektiği önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

1- KOOPBİS’e veri girişi esnasında yaşanabilecek muhtemel sistemsel sorunların bildirimi için öncelikle uygulama içerisinden “Hata Bildirim” modülü altında hata kaydının oluşturulması, buna rağmen sorunun halen devam ediyor olması durumunda ise “koopbisdestek@csb.gov.tradresine e-posta ile bildirimde bulunulması gerektiği,

2- Söz konusu Kanunun Geçici 9’uncu maddesi ile hukuki durumu faal olan kooperatiflerin intibak işlemlerini tamamlamaları için üç yıllık bir sürenin belirlendiği, belirlenen bu sürenin 26.10.2024 tarihinde sona ermesi ile birlikte henüz intibak yapmamış kooperatiflerin münfesih hale geleceği, bu durumda münfesih hale gelecek kooperatiflerin ya tasfiye kararı alarak tasfiyeye gitmeleri ya da faal olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini mahkemeden alınacak karar ile ispat etmeleri ile intibak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri,

Bu nedenlerle yaşanabilecek muhtemel iş yoğunluğu da dikkate alındığında kooperatif yöneticilerinin KOOPBİS’e veri girişleri ile intibak süreçlerini tamamlamaları adına biran evvel çalışmalarına başlamaları hususları;

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır