Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarıyla ilgili Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Ücretleri

09 Ocak 2024

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarıyla ilgili Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Ücretleri Hakkında Duyuru (09.01.2024)

Bakanlığımızca “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)” ve “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşları görevlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

2024 yılı itibarı ile söz konusu Yönetmelikler kapsamında yapılacak ilk görevlendirme bildirim/atama süreci öncesinde (28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında) uygulanacak döner sermaye ücretleri https://donersermaye.csb.gov.tr/ web sayfasında yayımlanan “2024 Yılı Birim Fiyat Listesi” dahilinde yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Listede 1157 sıra no ile yer alan “Yapı malzemeleri mevzuatı kapsamındaki kuruluşların ilk görevlendirme ve kapsam genişletme başvurusu değerlendirme hizmeti ücreti”nin, başvurunun kabul edildiğinin kuruluşa bildirilmesi akabinde ve başvuru tarihi itibarıyla 5 iş günü içerisinde ödenerek makbuzunun Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça –varsa- bir kez eksikliklere ve hatalara ilişkin değerlendirme yapılıp başvurana iletilecektir. Görevlendirme için gereken dokümanların eksiksiz ve hatasız olarak ilk başvuru tarihi itibarıyla 3 ay içerisinde (başvurandan kaynaklı olarak) tamamlanamaması halinde başvuru Bakanlıkça herhangi bir ikinci değerlendirme (eksiklik ve hatalara ilişkin) yapılmaksızın reddedilir. Başvurunun reddedilmesi halinde başvuru ücret iade edilmez.
  • Listede 1158 sıra no ile yer alan “Yapı malzemeleri mevzuatı kapsamındaki kuruluşların ilk görevlendirme bildirim/atama ücreti”nin, kuruluşun değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığının kuruluşa bildirilmesi itibarıyla 5 iş günü içerisinde ödenerek makbuzunun Bakanlığımıza iletilmesi gerekmekte olup görevlendirmenin/atamanın herhangi bir nedenle reddedilmesi halinde bu durum başvurana 15 gün içerisinde bildirilecek ve ilk görevlendirme/atama ücretini geri alınabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır